Koordinatörlüğümüz, çağdaş üniversitelerin araştırma, geliştirme ve proje yönetiminde kazandığı ivmeye paralel biçimde, Üniversitemizde güçlü bir projecilik bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerimiz üç temel hedef doğrultusunda şekillenmektedir. Bu hedefler Üniversitemizin bilimsel araştırma portföyünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanan araştırmacıların sayısının artırılması ve birimlerimizde proje yönetim bilincinin yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.


Koordinatörlüğümüz, kuruluş döneminden bu yana, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi ulusal düzeyde; Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Valiliği gibi yerel düzeydeki kurumlarla güçlü bir diyalog içinde siz akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yönelik ulusal ve uluslararası proje kaynakları, araştırma fonları ve burs olanakları hakkında eğitimler, bilgilendirme toplantıları, konferanslar ve seminerler düzenlemeye devam etmektedir.


Koordinatörlüğümüz ayrıca Üniversite dışı kaynaklara yapmakta olduğunuz proje başvurularınızın kurumsal düzeyde takibini ve arşivlenmesini sürdürmektedir. Web ve mail duyuruları yoluyla farklı kaynaklarda açık olan güncel hibe duyurularına tek bir kanaldan kolaylıkla ulaşmanız için çaba harcamaktadır. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası proje başvurularında;  Üniversite birimlerimiz ve ortak arayan kuruluşlar arasında eşleştirme ve yönlendirme desteği sunmaktadır. Böylelikle, Üniversitemizin aktif başvuru sayısının artmasına yardımcı olmaktadır.
Tüm bu hizmetlerimizin başarıya ulaşması ve gelişerek artması, sizlerin ilgisi ve gerek başvuran, gerekse destek kazanan projelerimizin geribildirimlerinin Koordinatörlüğümüz ile paylaşılması sayesinde mümkün olacaktır.